Last Updated:
Loqed home assistant fix
Loqed home assistant fix M. Everaerts

Home assistant Loqed integratie fix

Loqed

Heb je de vorige handleiding over het toevoegen van je Loqed device gevolgd? Krijg je na iedere herstart van home assistant de melding dat er een nieuw device gevonden is?

Dit is relatief snel te verhelpen met de volgende stappen:

  1. Open de file editor.
  2. Navigeer naar custom_components/loqed/config_flow.py.
  3. navigeer naar regel 94 in config_flow.py.
  4. verander de volgende regel:            self.async_abort(reason="already_configured")
    naar
    self._abort_if_unique_id_configured()
  5. Herstart home assistant.

Doneer hier: