Last Updated:
Banner
nvt .

MQTT - Deel 3 (installatie)

MQTT

Om een MQTT broker te kunnen installeren en testen hebben we een server nodig die bij voorkeur Linux als besturingsysteem heeft. Dit voorbeeld kan gebruikt worden op Debian en Raspbian.

Om de Mosquitto MQTT server te installeren voeren we het volgende commando uit via SSH:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt install mosquitto -y

Na de installatie kan je controleren of de Mosquitto server draait.

sudo systemctl status mosquitto

Hierop krijg je de volgende output als de service draait.

● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset

Active: active (running) since Sat 2020-10-03 09:53:11 CEST; 2 days ago

De broker testen kan op meerdere manieren, mobiele apps, programma's of rechtstreeks in de SSH terminal.

Het belangrijkste op dit moment is dat de host waar de Mosquitto server op draait een statisch ip address heeft. Aangezien we nog geen beveiliging ingesteld hebben moet het nu mogelijk zijn met iedere MQTT client connectie te maken met de MQTT broker op het LAN netwerk.