Last Updated:
MQTT banner
MQTT banner .

MQTT - Deel 1 (basis werking)

MQTT

Misschien wel het meest populaire protocol binnen de IOT wereld is MQTT, de voordelen en het gemak van het protocol hebben er voor gezorgd dat het de afgelopen jaren zo bekend geworden is. Een basis implementatie is snel opgezet. 

Een MQTT netwerk heeft altijd een server nodig die de berichten verwerkt, ook bekend als een MQTT broker. de basis is simpel: alle devices maken connectie met de MQTT broker, via deze broker hebben de devices de mogelijkheid berichten uit te wisselen via onderwerpen 'topics'. Het kan dus zijn dat apparaat A, een temperatuursensor op het onderwerp huis/woonkamer/temperatuur om de 6 minuten de huidige woonkamer temperatuur verzend. Een huisautomatisering systeem kan dan weer abonneren op hetzelfde onderwerp en is daarbij dus een ontvanger. van zodra de sensor de huidige temperatuur doorstuurt komt deze binnen op het huisautomatisering systeem.

Het aantal zenders en ontvangers per onderwerp is zo goed als onbeperkt, moet de data bijvoorbeeld ook naar een database verzonden worden dan is dat mogelijk, om snel te kunnen schakelen tussen verschillende systemen gebruik ik zelf Node-Red.

Een voorbeeld van een Node-Red flow die weergeeft hoe het verzenden en ontvangen van berichten via MQTT werkt: