Last Updated:
Node-Red
Node-Red Node-Red

Node-Red - Deel 2 (basis)

Node-Red

Om Node-Red goed te kunnen begrijpen hebben we een basis nodig, het installeren van nodes, basis flows aanmaken en zelf automatiseringsregels maken.

In dit voorbeeld gaan we er van uit dat de gebruiker een Google Home speaker heeft en hier een gesproken tekst op wilt laten afspelen. Om dit voor elkaar te krijgen installeren we eerst de "node-red-contrib-cast" node.

Om dit te kunnen installeren ga je als volgt te werk, open "manage palette".

Onder het install gedeelte zoek je naar "cast", klik op "install".

Na de installatie is het mogelijk een "cast" node naar de huidige "flow" te slepen, sleep ook een "inject" node naar de "flow"

Met een dubbelklik op de node die in de "flow" gesleept is zijn de instellingen aan te passen.

Geef bij de cast node instellingen het IP adres op van de Google home speaker. zet eventueel de taal op "nl". Met de inject node stellen we de tekst in die we naar de cast node willen sturen. De tekst die we daar ingeven zal afgespeeld worden op de Google home speaker.

gif