Last Updated:
hassio

Hassio dynamische energie prijzen

Home assistant

Mensen die gebruik maken van dynamische energie en home assistant (hassio) kunnen deze prijzen automatisch importeren.

Bij enever.nl kan een token aangemaakt worden waardoor je toegang krijgt tot de api, met de api kunnen we de gas en elektra prijzen opvragen. De output is in JSON formaat per uur voor 24 uur. In dit voorbeeld gebruiken we prijsZPaangezien ik zelf klant ben bij zonneplan.

{"status":"true","data":[{"datum":"2023-06-09 00:00:00","prijs":"0.095000","prijsAIP":"0.297648","prijsANWB":"0.288578","prijsEE":"0.298258","prijsEVO":"0.288578","prijsEZ":"0.288578","prijsFR":"0.292798","prijsGSL":"0.288578","prijsMDE":"0.288578","prijsNE":"0.289489","prijsTI":"0.289178","prijsVDB":"0.289275","prijsVON":"0.287363","prijsZG":"0.288578","prijsZP":"0.270398"},{"datum":"2023-06-09 01:00:00","prijs":"0.089700","prijsAIP":"0.291235","prijsANWB":"0.282165","prijsEE":"0.291845","prijsEVO":"0.282165","prijsEZ":"0.282165","prijsFR":"0.286385","prijsGSL":"0.282165","prijsMDE":"0.282165","prijsNE":"0.283076","prijsTI":"0.282765","prijsVDB":"0.282862","prijsVON":"0.280950","prijsZG":"0.282165","prijsZP":"0.263985"}

Voor de actuele prijzen binnen te kunnen krijgen kan je hier een token aanvragen: https://enever.nl/prijzenfeeds/

in /config/configuration.yaml voegen we het volgende toe onder sensors:

# Enever.nl stroomprijzen
  - platform: rest
    resource: https://enever.nl/api/stroomprijs_vandaag.php?token=EIGENTOKEN
    name: Stroomprijs enever
    scan_interval: 86400
    value_template: "OK"
    json_attributes:
      - data
  - platform: template
    sensors:
      stroomprijs_zp:
        device_class: monetary
        unit_of_measurement: €/kWh
        unique_id: "stroomprijs"
        value_template: >
          {% set now_ts = as_timestamp(utcnow()) %}
          {% set values = namespace() %}
          {% set values.current = None %}
          {% for row in states.sensor.stroomprijs_enever.attributes.data|reverse if not values.current %}
          {% set row_timestamp = as_timestamp(row.datum) %}
          {% if now_ts > row_timestamp %}
          {% set values.current = row %}
          {% endif -%}
          {% endfor -%}
          {% if values.current %}
          {{ values.current.prijsZP }}
          {% else %}
          {{ states(entity_id) }}
          {% endif %}
        friendly_name: "Stroomprijs"

# Enever.nl gasprijzen
  - platform: rest
    resource: https://enever.nl/api/gasprijs_vandaag.php?token=EIGENTOKEN
    name: Gasprijs
    unique_id: Gasprijs
    force_update: true
    scan_interval: 86400
    device_class: monetary
    unit_of_measurement: €/m³
    value_template: >
      {% set now_ts = as_timestamp(utcnow()) %}
      {% set values = namespace() %}
      {% set values.current = None %}
      {% for row in value_json.data|reverse if not values.current %}
      {% set row_timestamp = as_timestamp(row.datum) %}
      {% if now_ts > row_timestamp %}
      {% set values.current = row %}
      {% endif -%}
      {% endfor -%}
      {% if values.current %}
      {{ values.current.prijsZP }}
      {% else %}
      {{ states(entity_id) }}
      {% endif %}

Vervang in de lijnen https://enever.nl/api/gasprijs_vandaag.php?token=EIGENTOKEN en https://enever.nl/api/stroomprijs_vandaag.php?token=EIGENTOKEN de waarde EIGENTOKEN door de token die je van enever.nl gekregen hebt.

in /config/automations.yaml voegen we het volgende toe:

- id: update_anwb_gasprijs_6uur
  alias: Update zp gasprijs 6 uur
  trigger:
  - platform: time
    at: 06:03:00
  condition: []
  action:
  - service: homeassistant.update_entity
    data: {}
    target:
      entity_id: sensor.gasprijs
- id: update_enever_zp_kwhprijs_0uur
  alias: Update electricity price feed
  description: Update electricity price feed
  trigger:
  - platform: time
    at: 00:01:00
  - platform: time
    at: 00:02:00
  - platform: time
    at: 00:01:00
  condition: []
  action:
  - service: homeassistant.update_entity
    data: {}
    target:
      entity_id: sensor.stroomprijs_enever
  mode: single
- id: update_enever_zp_kwhprijs_uur
  alias: Update dynamische stroom tarieven
  description: Update dynamische stroom tarieven
  trigger:
  - platform: time_pattern
    minutes: '00'
    seconds: '30'
  condition: []
  action:
  - service: homeassistant.update_entity
    data: {}
    target:
      entity_id:
      - sensor.stroomprijs_zp
  mode: single

vergeet niet in de code values.current.prijsZP aan te passen naar je eigen energie leverancier.